29 октября 2023 года - День общенационального траура в Республике Казахстан
Понедельник, 15 июля

Памятка по возмещению ущерба пострадавшим при ЧС

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 1358

Алгоритм

  1. Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в местный исполнительный орган (акимат) заявление о возмещении материального ущерба.

В случае невозможности личного обращения пострадавшего, с заявлением о возмещении причиненного вреда (ущерба) могут обратиться его родственники или иные лица на основании доверенности, а также законные представители в случае, если пострадавший является несовершеннолетним.

К заявлению о возмещении причиненного ущерба прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица; перечень утраченного и/или испорченного имущества пострадавшего с момента возникновения ЧС природного характера или в период ликвидации ЧС.

  1. Регистрацию заявлений и документов осуществляет местный исполнительный орган (акимат) в журнале регистрации заявлений о возмещении материального ущерба с выдачей пострадавшему расписки, подтверждающей принятие документов.
  2. Заявление о возмещении материального ущерба рассматривается в течение 15 рабочих дней с даты поступления в местный исполнительный орган (акимат) документов.
  3. Местный исполнительный орган (акимат) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку (должен быть доступ к имуществу заявителя) размера причиненного ущерба у оценщика. Пострадавший определяет время и место проведения оценки, после пострадавший должен быть ознакомлен с отчетом об оценке.
  4. После вынесения заключения оценщиком в течение 3 рабочих дней местным исполнительным органом (акимат) принимается решение о выделении средств, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, района и города областного значения.
  5. Выплата осуществляется пострадавшим в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения.

Для полноценной и качественной оценки имущества, работа экспертов будет начата после стабилизации паводковой обстановки и полного отвода воды с домов и придворовых территорий.

Местным исполнительным органам поручено продлить сроки приема заявлений в случае необходимости.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 желтоқсандағы №1358 қаулысы

Алгоритм

  1. Материалдық залал келтірілген зардап шегушілер ТЖ туындаған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жергілікті атқарушы органға (әкімдік) материалдық залалды өтеу туралы өтініш береді.

Жәбірленушінің өзінің өтініш жазуға мүмкіндігі болмаған жағдайда, оның туыстары немесе сенімхат негізінде өзге де адамдар, сондай-ақ егер жәбірленуші кәмелеттік жасқа толмаған болса, заңды өкілдері келтірілген зиянды (залалды) өтеу туралы өтінішпен жүгіне алады.

Келтірілген залалды өтеу туралы өтінішке: зардап шегуші адамның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі; табиғи сипаттағы ТЖ туындаған сәттен бастап немесе ТЖ жою кезеңінде зардап шеккен адамның жоғалған және/немесе бүлінген мүлкінің тізбесі қоса беріледі.

2. Өтініштер мен құжаттарды тіркеуді әкімдік зардап шегушіге құжаттардың қабылданғанын растайтын қолхат бере отырып, материалдық залалды өтеу туралы өтініштерді тіркеу журналында жүргізеді.

3. Материалдық залалды өтеу туралы өтініш әкімдікке құжаттар келіп түскен күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде қаралады.

4. Әкімдік өтініш тіркелген күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде бағалаушыны тарта отырып, келтірілген залалдың мөлшерін бағалауды (өтініш берушінің мүлкіне қолжетімділік болуға тиіс) ұйымдастырады. Жәбірленуші бағалау жүргізілетін уақыт пен орынды анықтайды, кейін жәбірленуші бағалау туралы есеппен танысуға тиіс.

5. Әкімдік бағалаушы қорытынды шығарғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның және облыстық маңызы бар қаланың бюджетін атқару жөніндегі уәкілетті органмен келісілген қаражат бөлу туралы шешім қабылдайды.

6. Зардап шеккендерге төлем тиісті шешім қабылданғаннан кейін күнтізбелік 30 күн ішінде жүзеге асырылады.

Мүлікті толыққанды әрі сапалы бағалау үшін сарапшылардың жұмысы су тасқыны жағдайы тұрақталып, үйлер мен аула аумақтарынан су толығымен тартылғаннан кейін басталады.

Жергілікті атқарушы органдарға қажет болған жағдайда өтініштерді қабылдау мерзімін ұзарту тапсырылды.

Наша страница в Фейсбук! Подпишись!