29 октября 2023 года - День общенационального траура в Республике Казахстан

Мадина Шаяхметова

пиар-менеджер НАО Акмолинской области

Как закрыть ИП?

В это нелегкое время бизнес может не адаптироваться под новые реалии. Бывают ситуации, когда нужно принимать серьёзные решения, для того чтобы дать дорогу чему-то новому. Поэтому закрытие бизнеса может стать началом чего-то большего.

Снятия ИП с регистрационного учёта производится налоговым органом. Если вы решили закрыть ИП, необходимо убедиться, что у вас нет никаких задолженностей, а затем обратиться в налоговую по месту регистрации с указанным ниже списком документов:

  • налоговое заявление о прекращении деятельности
  • уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности
  • ликвидационную налоговую отчетность
  • налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины (при наличии)

После предоставления всех документов и погашения имеющихся задолженностей в течение 10-15 рабочих дней вам придёт уведомление о прекращении деятельности вашего ИП.

Жеке кәсіпкерлікті қалай жабуға болады?

Бүгінде кәсібін ашып, бизнестің көшіне ілесе алмағандар жеке ісін жабуға мәжбүр. Бірақ әр талпыныс жаңа белестерге апарар жол екенін ұмытпаңыз. Бұл ретте біз сізге ресми тіркелген Жеке кәсіпкерлікті жабу тәртібі туралы ақпаратты ұсынбақпыз.

ЖК-ны тіркеу есебінен шығаруды салық органы жүргізеді. Егер сіз ЖК-ны жабамын деп шешсеңіз, ешқандай қарыздарыңыздың жоқтығына көз жеткізіп, төменде көрсетілген құжаттар тізімімен тіркеу орны бойынша салық органына жүгініңіз:

  • қызметті тоқтату туралы салық органына өтініш
  • жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
  • таратылу жөніндегі салық есептілігі
  • бақылау-касса машинасын есептен шығару туралы өтініш (бар болса)

Барлық құжаттарды тапсырып, берешектерді өтегеннен кейін 10-15 жұмыс күні ішінде сізге ЖК қызметінің тоқтатылғаны туралы хабарлама келеді.